MAGYAR-IT KFT

MUNKAHATÉKONYSÁG NÖVELÉS, PROJEKT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A nagy középkori katedrálisok építésének  befejezésekor a megvalósulásért felelős építőmestert beállították a főhajó közepébe, majd kiütötték az alátámasztó dúcokat.

Korunk nagyobb projektjeinél is a sikeres megvalósulás záloga, a szakmai előkészítés, audit, valamint a megrendelői igények teljesülését és a kivitelezés minőségét folyamatosan ellenőrző és visszamérő szakmai kontroll.

Biztosítjuk Projektjeinek Minőségi Elvárásait

GULYÁS ISTVÁN

(tulajdonos, ügyvezető)

+36 30 267 4600

Tisztelt Látogató! Kedves leendő Partnerünk!

Örömmel és megtisztelve tekintek végig az elmúlt éveken, mennyi fontos és összetett projekt felépítésében tudtunk támogatást nyújtani az alábbi 23 ügyfélnél, mióta Magyarország legnagyobb ICT cégének vezetőségéből, saját tanácsadó cégünkbe “átültem”. A továbbiakban bemutatom, hogy ezen ügyfelek közül melyek esetében és milyen típusú hatékonyságnövelési, üzleti vagy tisztán informatikai célú projektekben nyújtottunk szakmai támogatást. Kitérek továbbá arra is, hogy mely irányelv szerint és milyen lépések mentén biztosítottuk a tisztelt ügyfeleink projektjeinek minőségét.

MAGYAR-IT Kft.

Telefon: 06 26 360 608

Iroda: 1037 Bp, Gyógyszergyár u. 18.

e-mail: iroda@magyar-it.hu

Várjuk hívását!

Munkahatékonyság növelő, minőségbiztosítási projektjeink – számokban

MILLIÓ FORINT értékű projekt bevezetésének támogatása

DARAB lezárt projekt

ÜGYFÉL, ahol a 39 db projekt támogatása megtörtént

Ügyfeleink

Aegon Biztosító Zrt.

ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉk

BISNODE d&b kft.

BUDAPEST főváros KORMÁNYHivatal

Budavári önkormányzat

diákhitel központ

EGIS Zrt.

erste bank zrt.

eximbank zrt.

ferencvárosi önkormányzat

GARANTIQA ZRT.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

KEKKH

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

MAGYAR FEJLESZTÉSI KÖZPONT

MKB BANK Nyrt.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ

ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL

OTP Bank Zrt.

RAIFFEISEN BANK ZRT.

TAKINFO KFT.

VOLKSBANK ZRT.

MAGYAR-IT módszertani lépései

Projekt előkészítésének támogatása

Annak érdekében, hogy projektjei minél jobban lefedjék az igényeiket, hogy az elvárásaik találkozzanak a piaci szereplők által meg is valósítható megoldásokkal, hogy időben és optimális költségkeretek között történjen meg a kivitelezés, szakembereinkkel már indulás előtt segítünk annak előkészítésében és megtervezésben.

Beszerzés támogatása

Nem várható el az igényeket megfogalmazó szakterületektől, hogy pontosan ismerjék a szállítókat és szakmai részletekbe menően az általunk kínált megoldásokat. Ezért a beszerzési területen is jártas szakembereinkkel segítünk elkészíteni az Ajánlati Felhívás dokumentációit, illetve igény szerint végig támogatást tudunk nyújtani a pályáztatás folyamán.

Projekt kivitelezésének támogatása

Egy jól előkészített projekt esetében is lehetnek olyan helyzetek, kivitelezői problémák, melyek tisztázásában és megoldásában, a Megrendelői érdekeket messze menőleg szem előtt tartva és képviselve tudjuk a projekt sikeres megvalósítását támogatni, a fejlesztés és az elkészült eredménytermékek folyamatos ellenőrzésével.

Projekt előkészítésének támogatása

 

Beszerzés támogatása

 

Projekt kivitelezésének támogatása

 

Munkahatékonyság növelő, minőségbiztosítási projektjeink

Aegon Biztosító - Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer projekt

Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer bevezetésének minőségbiztosítása
A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

 1. Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer bevezetésének minőségbiztosítása
 • Microsoft System Center Service Manager rendszer vizsgálata, beszerzésének- és bevezetésének támogatása
 • Eszköz nyilvántartó rendszer cseréjének támogatása

Állami Számvevőszék - Dokumentum és ügyiratkezelő rendszerváltás projekt

Informatikai rendszerek bevezetésének minőségbiztosítása

A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

1. Informatikai rendszerek bevezetésének lebonyolításához kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása, melynek végrehajtása során feladat volt az előállított szakmai projektdokumentumok, eredménytermékek szakmai felülvizsgálata

2. Vezető Információs Rendszer projekt szakmai minőségbiztosítása

3. Informatikai rendszer bevezetésének minőségbiztosítása, amely az Állami Számvevőszék több rendszerét összekötő elektronikus eljárási folyamatokat tartalmazott, a jogszabályi megfelelőség biztosításával egyetemben

Allianz Hungária - Dokumentumkezelő rendszer fejlesztése projekt

BürOffice dokumentumkezelő rendszer és tudásmenedzsment eszköz fejlesztésének minőségbiztosítása
A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

1. Allianz Hungária Zrt. BürOffice dokumentumkezelő rendszerének, harmadik Fél általi fejlesztése során nyújtott minőségbiztosítási szolgáltatások telejésítése az alábbiak szerint:

A projekt előkészítése, igények pontos megismerése

 • Meglévő keretrendszer és kapcsolódó dokumentációinak felmérése

Specifikációs dokumentációk ellenőrzése

 • Az üzleti területek igényei és elvárásai teljes körű és megfelelő részletességgel történő rögzítésének vizsgálata az üzleti specifikációban
 • Az üzleti specifikációban rögzített igények vizsgálata, hogy teljes körűen, megfelelő minőségben, és a technikai-technológiai feltételekkel összhangban kidolgozásra kerültek-e a funkcionális specifikációban.
 • Összefoglaló minőségbiztosítói státuszjelentés készítése a rendszer specifikációinak vizsgálatáról és a jogszabályi megfelelőségéről

Tesztelés szakmai ellenőrzése

 • Tesztelési tervek, tesztesetek, forgatókönyvek és jegyzőkönyv-sablonok ellenőrzése
 • Tesztelési tervek teljességének ellenőrzése
 • A tesztek tesztelési tervek szerinti végrehajtásának ellenőrzése
 • Teszteredmények dokumentáltságának ellenőrzése
 • Eszkalációk és hibajavítások ellenőrzése
 • Változáskezelési eljárások végrehajtására, illetve az elkerülő megoldások kialakítására vonatkozó javaslat.

Dokumentumok minőségének ellenőrzése

 • A projektfázisok során az elkészült és meghatározott rendszerelemekre vonatkozó elkészült üzemeltetői és felhasználói dokumentumok ellenőrzése
 • Átadás-átvételi kritériumok ellenőrzése
 • Átvételre felkínáláskor az előre megfogalmazott igények alapján funkcionális megfelelőség vizsgálata
 • Minősítési végjegyzőkönyv elkészítése
 • Probléma-, Incidens-, Tudás-, Esemény-, Változás-, Konfigurációkezelés és Rendelkezésre állás menedzsment folyamatok átalakítása és Allianz csoportra történő kiterjesztése jogszabályi PSZÁF elvárások alapján
 • Az átalakított folyamatok alapján szabályzatok, ügyvezető igazgatói utasítások elkészítése és felkészítése a PSZÁF auditra

2. Allianz Hungária Zrt. nem-életbiztosítási lakossági kárrendezési folyamatait támogató informatikai rendszer folyamatainak tervezése, valamint üzleti- és funkcionális specifikációinak kidolgozása során nyújtott minőségbiztosítási szolgáltatások

3. Tudásmenedzsment eszköz- és folyamatkészlet bevezetésének minőségbiztosítása

  Budavári Önkormányzat - Dokumentum és ügyiratkezelő rendszerváltás projekt

  Dokumentum és ügyiratkezelő rendszerváltás előkészítése, beszerzésének, bevezetésének minőségbiztosítása

  A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

  1. Dokumentum és ügyiratkezelő rendszerváltás előkészítése, Ajánlatkérői pályáztatási anyag Műszaki mellékletének kidolgozása, beszerzésének, bevezetésének és tesztelésének minőségbiztosítása ISO 27000 szabvány és az alábbiak szerint:

  • Ügyviteli folyamatok felmérése, optimalizálása és dokumentálása
  • Követelményjegyzék készítése, mely tartalmazza az alábbi funkcionális és nem funkcionális követelményeket:
   • Jogszabályi követelményeknek való megfelelés rögzítése.
   • Funkcionális (iratkezelési) elvárások kialakítása.
   • Egyedi funkcionális elvárások.
   • Ügyviteli folyamatokra vonatkozó követelmények magas szintű leírásai.
   • Dokumentumkezelési és egyéb nyilvántartási folyamatok modellezése.
   • Szerepkörökre vonatkozó követelmények magas szintű leírásai.
   • Elektronikus ügykezelési elvárások rögzítése.
   • Dokumentum kezelési elvárások meghatározása.
   • Informatikai elvárások (környezet, rendszerillesztések lehetősége) leírása.
   • Adat és rendszer migráció követelményeinek meghatározása.
   • Rendszerintegrációs követelmények kialakítása.
   • Telepítési és megvalósítás követelményeinek összefoglalása.
   • Üzembe helyezési követelmények (dokumentáció, tesztelés, oktatás) meghatározása.
   • Üzemeltetésre vonatkozó követelmények leírása.
   • IT- és információbiztonsági követelmények meghatározása.
   • Támogatási időszakkal szembeni követelmények rögzítése.
   • Megvalósítóval szemben támasztott követelmények leírása.
   • Projektvezetési követelmények összegyűjtése.
   • Tesztelési forgatókönyvvel szembeni elvárások kialakítása (teszteléshez migrált adatok, a résztvevő teszt-felhasználók köre, tesztelés során végzendő műveletek)
   • Terheléses teszt forgatókönyv tartalmának meghatározása (pl. hardver környezet, teszteléshez használt migrációs adatok, funkcionális ill. integrációs teszt, konkurens és éles felhasználók, teszteléshez használt automatizmus, elvárt teljesítmény-mutatók, válaszidők).
  • Kivitelező kiválasztási közbeszerzési pályáztatási folyamat támogatása
  • Műszaki dokumentáció és a szállítási szerződés vizsgálata
  • Projektindítás és a PAD vizsgálata
  • Tervezési szakasz nyomon követése
  • Projektvezetés naprakész tájékoztatása az azonosított kockázatokról, a projekt indításakor definiált terjedelem, költség- és időkeret tartásának vizsgálata:
  • Projektvezetési dokumentumok ellenőrzése

  2. Szolgáltatásmenedzseri feladatkor minőségbiztosítása

  Bisnode D&B Magyarország - Elektronikus számlázás projekt

  Elektronikus számlázási munkafolyamat kialakításához és a szolgáltatás bevezetéséhez nyújtott minőségbiztosítási támogatás
  A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

  • Elektronikus számlázási munkafolyamat kialakításának támogatása és a szolgáltatás bevezetéséhez nyújtott minőségbiztosítási tanácsadás
  • Az elektronikus aláírási jogszabályokhoz és az elektronikus számlázással összefüggő törvényekhez való igazítás biztosítása

  Budapest Főváros Kormányhivatala - EKEIDR kiterjesztése projekt

  Dokumentum és ügyiratkezelő rendszerváltás előkészítése, beszerzésének, bevezetésének minőségbiztosítása

  A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

  Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer kiterjesztéséhez nyújtott minőségbiztosítói és megvalósítói támogatás

  Feladat volt a Budapest Főváros Kormányhivatalban (BFKH) az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (EKEIDR) kiterjesztése, mely során a szakrendszeri illesztéséhez kapcsolódó szakrendszeri integrációs és workflow bevezetés előkészítési, felmérési, tervezési és megvalósítás támogatási feladatokat látott el a MAGYAR-IT Kft, 161 db munkafolyamat esetében.

  A folyamatokat a megváltozott jogszabályokhoz kellett igazítani

  Diákhitel központ - IT rendszer csere és Logelemzési projekt

  Informatikai loggyűjtő- és elemző rendszer beszerzésének és bevezetésének, valamint alaptevékenységet támogató IT rendszer átalakítás előkészítésének minőségbiztosítása
  A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

  1. Loggyűjtő és Logelemző eszköz bevezetésének minőségbiztosítása

   

  1. Az alaptevékenységet támogató informatikai rendszer átalakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése és a központi informatikai rendszercseréhez és annak előkészítéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása
  2. új informatikai rendszer beszerzése érdekében beszerzési árajánlatok bekérésének minőségbiztosítása az alábbiak szerint:
  • Megvalósítási tanulmány készítése projektfázisban az összegyűjtött információk és a Lean módszertan alapján elkészült a Diákhitel Központ üzleti alaptevékenységét támogató informatikai rendszerek jövőjével kapcsolatos lehetőségekről szóló üzleti alapú megvalósíthatósági tanulmány, mely a beszerzési eljárásban az árajánlat bekérésének alapja.
  • Új informatikai rendszerre vonatkozó árajánlatok bekérésének minőségbiztosításának eredménytermékei:
   • Összehasonlító mátrix;
   • Megvalósíthatósági tanulmány vonatkozó fejezetei;
   • Árbecslés bekéréséhez követelményjegyzék
   • Indikatív ajánlatkérés készítése;
   • Indikatív ajánlatok kiértékelése

   Erste Bank Hungary - Service Desk és ügyfélpanasz-kezelési projekt

   Service Desk és ügyfélpanasz-kezelési rendszerek bevezetésének minőségbiztosítása

   A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

    1. A Bank incidens- és konfigurációkezelési folyamatait és feladatait támogató CA Service Desk alapú eszköz bevezetésének minőségbiztosítása

     

    1. A Banki ügyfélpanasz-kezelésére szolgáló Remedy ARS eszköz bevezetésének minőségbiztosítása
    • A folyamat és az elkészült dokumentumok minőségbiztosítói véleményezése
    • Az átadott rendszer egyes kivitelezési fázisokban történő tesztelése
    • Az eszköz használatának és kapcsolódó folyamatainak oktatása

    Eximbank - Logállománygyűjtési- és elemzési projekt

    Informatikai loggyűjtő- és elemző rendszer beszerzésének és bevezetésének minőségbiztosítása
    A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

    • loggyűjtő és Logelemző eszköz bevezetésének minőségbiztosítása
    • a Bank naplógyűjtési és naplóelemzési gyakorlatának és szabályzata elkészítésének minőségbiztosítása

     Ferencvárosi Önkormányzat - Végfelhasználói hibabejelentő rendszer kiépítése

     Nyílt forráskódú incidensmenedzsment eszköz bevezetésének minőségbiztosítása

     A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

     • Incidens menedzsment folyamatok kialakítása az eszközbevezetés előtt
     • nyílt forráskódú végfelhasználói hibabejelentő felület kialakítása
     • a web-es felületen a végfelhasználók számára is elérhető tudásbázis kialakítása
     • üzemeltetési támogatás nyújtása

     Garantiqa - Logállománygyűjtési- és elemzési projekt

     Informatikai loggyűjtő- és elemző rendszer beszerzésének és bevezetésének minőségbiztosítása
     A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

     • a rendszer bevezetésének minőségbiztosítása az implementáció ideje alatt (dokumentáltság, műszaki tartalom, a kiírásnak való teljes megfelelés, üzembe állíthatóság)

      Generali Biztosító - Végfelhasználói hibabejelentő és nyomon követő rendszer kiépítése

      Az informatikai ügyfélszolgálat munkáját támogató Remedy ARS alapú hibabejelentő eszköz bevezetésének minőségbiztosítása

      A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

      • Webes felületű végfelhasználói hibabejelentő felület kialakítása
      • A web-es felületen a végfelhasználók számára is elérhető tudásbázis kialakítása
      • informatika közleményeit, hirdetményeit megjelenítő, a vállalati intraneten elérhető bulletin board felületének kialakítása

      KEKKH - IT és Kormányzati Ügyfélvonal fejlesztési projektek

      Informatikai szabályozási környezet

      Java alkalmazásfejlesztés

      Kormányzati Ügyfélvonal (1818)

      informatikai hibajegy kezelő

      A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

      1. Informatikai szabályozási környezet kialakításához nyújtandó minőségbiztosítói módszertani támogatás nyújtása:
       • a kialakítani kívánt szabályozási környezetet felmérése, hogy az megfelel-e a nemzetközi iparági legjobb gyakorlatoknak és az államigazgatási szektorban hatályban lépő jogszabályi előírásoknak.
       • a szolgáltatások tárolására szolgáló eszköz struktúrájának megtervezése a Hivatal rendelkezésére álló támogató eszközben való kialakításához 
      1. Java alkalmazásfejlesztés minőségbiztosítása 
      1. A KEK KH Telefonos Ügyfélszolgálati Rendszere beszerzésének, kiválasztásának minőségbiztosítói támogatása
       • a pályázati kiíráshoz szükséges, beszállítóval kapcsolatos elvárások, követelmények megfogalmazása
       • az Ajánlattevőktől beérkező pályázatok szakmai tartalmának egységes szintre hozása értékelésének előkészítése, értékelése 
      1. Minőségbiztosítói részvétel a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) megújítása” projekt kivitelezésében, az alábbiak szerint:
       • üzleti követelményspecifikáció és a folyamati és funkcionális leírások kialakításának támogatása
       • közreműködés a leszállítandó rendszer műszaki specifikációjának elkészítésében, a tesztelési tervek és forgatókönyvek kidolgozásában, az üzleti specifikációban foglaltak integrálásában és az üzembe helyezéshez szükséges szabályozások elkészítésében
       • a közbeszerzési eljárás győztese által leszállított támogató eszköz bevezetésének támogatása
       • az új Kormányzati Ügyfélvonal tudásbázisának felépítésében
      2. Avaya Contact Center rendszer szolgáltatási folyamatai megtervezésének minőségbiztosítói támogatása 
      1. OTRS informatikai hibajegy kezelő eszköz bevezetéséhez nyújtott minőségbiztosítói szakértői (módszertani) támogatás
       • az OTRS fejlesztés feladat-végrehajtáshoz a szakmai dokumentumok tartalmi összeállításában való részvétellel
       • a Tesztelési forgatókönyv tervezet véglegesítésében

       Legfőbb Ügyészség - Irat- és Dokumentumkezelési projekt

       Integrált Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer fejlesztésének minőségbiztosítása, valamint a jogszabályoknak történő megfeleltetésének ellenőrzése

       A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

       • az ügyészségi ügyviteli és iratkezelési folyamatok áttekintése,
       • a fejlesztés célirányos támogatása,
       • a tanúsításhoz szükséges dokumentáció előállításában való közreműködés,
       • a tanúsítási és minősítési eljárás eredményes lefolytatásával összefüggő további támogató, tanácsadó jellegű tevékenység

       MFB - Csoportszintű logállománygyűjtési- és elemzési projekt

       Informatikai loggyűjtő- és elemző rendszer beszerzésének és bevezetésének minőségbiztosítása
       A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

       1. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és leányvállalatai számára csoportszintű „Log gyűjtés és Log elemzés” szolgáltatás tenderkiírás műszaki specifikációjának elkészítése,
       2. A beérkezett Loggyűjtő és logelemző eszköz pályázatok értékelésében való segítségnyújtás, győztes pályázó kiválasztásának minőségbiztosítása
       3. A győztes pályázó kivitelezésének, illetve a rendszer bevezetésének minőségbiztosítása az implementáció ideje alatt (dokumentáltság, műszaki tartalom, a kiírásnak való teljes megfelelés, üzembeállíthatóság)
       4. Az MFB irat- és dokumentumkezelési rendszerének beszerzéséhez és implementálásához szükséges, valamint ezzel összefüggően egy folyamatmenedzsment rendszer kialakításához tartozó workflow bevezetés szakértői és minőségbiztosítási feladatainak ellátása

        

        Magyar Közút - Konfiguráció menedzsment projekt

        Vállalaton belüli konfiguráció menedzsment rendszer kialakításának minőségbiztosítása CMDB eszköz bevezetésének érdekében 

        A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

        • Konfiguráció menedzsment rendszer kialakításának minőségbiztosítása során végzett „Konfiguráció menedzsment és CMDB rendszer kialakításának támogatása” nevű koncepcionális dokumentáció elkészítése.

         NÚSZ - Iratkezelési és logállománygyűjtési projekt

         1. Irat-, dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer beszerzésének és bevezetésének szakmai minőségbiztosítása

         2. Informatikai logelemző rendszer beszerzésének és bevezetésének előkészítő jellegű minőségbiztosítása

         1. Iratkezelési projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

         • A meglévő iratkezelő rendszer jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, előauditja
         • A meglévő munkafolyamatok felmérése és a bevezetéshez való illesztése
         • A frissítendő (upgrade) iratkezelési és bevezetendő dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszerrel szemben támasztott Műszaki követelményjegyzékek elkészítése és az ajánlati felhívás létrehozásának támogatása
         • Az ajánlattevőkkel szembeni Alkalmassági követelmények és az Értékelési szempontrendszer meghatározása
         • Beérkezett ajánlatok megfelelőség-elemzése
         • Ajánlattevő cégek alkalmassági vizsgálata
         • A kiválasztott külsös rendszerfejlesztő bevezetési és integrációs munkájának minőségbiztosítása

         2. Logelemző rendszer bevezetésének előkészítése során a MAGYAR-IT Kft. által végzett minőségbiztosítói feladatok:

         • logállomány kezelési koncepció elkészítése
         • műszaki specifikáció és ajánlati felhívás összeállításában való közreműködés

         OBH - Digitális Bíróság projekt

         A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság című) kiemelt projekt és ezen belül a bírósági eljárások iratai és dokumentumai elektronizálásának, az ügyfél iratbetekintő felület és jogosultságkezelés fejlesztésének szakmai minőségbiztosítása

         A Digitális Bíróság projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

         • A projekt megvalósításába bevont 5 kivitelező (alkalmazásfejlesztő, workflow motor fejlesztő, hálózati biztonságért felelős szállító, logelemzési ezközt szállító, herdver eszközt szállító) munkájának és elkészített eredménytermékeinek minőségbiztosítása
         • Alkalmazásfejlesztés során keletkező eredménytermékek, valamint az Igazgatásszervezési tevékenység során keletkező folyamatfelmérési tanulmány; folyamatmodellezési tanulmány; rendszertervezést és adatmodellezést támogató tanulmány; e-learning oktatási modul független szakmai minőségbiztosítása.
         • a projektben leszállításra kerülő írásos anyagok minőségbiztosítása,
         • Minőségbiztosítási terv készítése,
         • A termékek készítése során észlelt kockázatok és szakmai problémák feltárása, megoldásuk követése és jelzése,
         • Az elkészült termékek minőségének ellenőrzése,
         • Változáskezelési egyeztetésében való közreműködés,
         • Véleményezés készítése az átvételre felkínált termékekről,
         • Az átadás-átvételi eljárásokban közreműködés, a végteljesítések ellenőrzése és minősítése, és erről minőségbiztosítási jelentés készítése.

          Raiffeisen Bank - Ügyfélpanasz-kezelő, konfigurációmenedzsment projekt

          Ügyfélpanaszkezelő alkalmazás új platformon való implementálásának minőségbiztosítása

          A minőségbiztosítási  projekt során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

           1. Ügyfélpanasz-kezelő valamint Konfigurációmenedzsment Adatbázis HP SM7 alapú eszközben való kialakítása során nyújtott minőségbiztosítási szolgáltatások az alábbiak:
           • rendszertervezési feladatok elvégzése
           • a meglévő ügyfélpanasz-kezelő alkalmazás új platformon való implementálása
           • a korábbi CMDB alkalmazás új platformon, bővített hatókörrel és funkcionalitással való kifejlesztése
           • az alkalmazások logikai megtervezése
           • a tesztelési dokumentációk és felhasználói kézikönyvek elkészítése
           • HP Service Manager teljesítményének javítását szolgáló szakértői támogatás

           Volksbank - Létesítményüzemeltetési rendszer projekt

           CA SD alapú létesítményüzemeltetési rendszer bevezetésének minőségbiztosítása

           A projekt minőségbiztosítása során a MAGYAR-IT Kft. által megvalósított főbb feladatok:

           • Az ügyfélszolgálat munkáját támogató, a Volksbank informatikai ügyfélszolgálata által használt CA SD rendszer, létesítményüzemeltetési feladatokra történő kiterjesztésének minőségbiztosítása

            Minőségbiztosítási munkáink – rendszerek típusai

            A közel 40 db  minőségbiztosított projektben, az alábbi típusú rendszerek bevezetését támogattuk

            • Irat- és dokumentumkezelés
            • Loggyűjtés és logelemzés
            • Service Desk
            • Ügyfélszolgálati rendszer
            • Informatikai rendszerbevezetés
            • Konfiguráció menedzsment, tárgyi eszköz nyilvántartás
            • Vezetőinformációs rendszer
            • Elektronikus számlázási rendszer
            * a fenti diagrammokban az adott típusú rendszer bevezetésének aránya látható az összes MAGYAR-IT Kft. által minőségbiztosított projekthez képest

            Ingyenes konzultáció

            Akár a tervezési-, akár a támogató rendszer ajánlatkérési-, vagy megvalósítási szakaszában van a projektje, két alkalmas ingyenes konzultáció formájában segítjük szaktanácsunkkal a beszerzési-, humánerőforrás-, felhasználói- vagy informatikai területeinek munkatársait. Ehhez, kérjük küldje el a projekt rövid leírásával kérdéseit e-mailben!

            Használja ki ingyenes konzultációnkat!